Loader

Independent is who we are.

IE8 is who we aren't.

info@drpoursadegh.com

FAQ

faq

آيا در برخي جراحي هاي دهان، مثل جراحي دندان عقل، استفاده از ليزر کار را آسان تر مي کند؟

Dr Poursadegh

در جراحي بافت نرم، ليزر مانند چاقو عمل مي کند اما نسبت به چاقو داراي مزيت هايي است. اول آنکه در مسير برش، مکانيسم آن به گونه اي است که انعقاد مناسبي ايجاد مي کند. اين مساله براي عده اي که مشکلات انعقادي دارند، يک مزيت محسوب مي شود. همچنين با انعقاد حاصل شده، جراح ديد بهتري نسبت به ناحيه جراحي خواهد داشت. دوم اينکه با بسته شدن عروق لنفاوي، ورم و التهاب ناشي از جراحي نيز کمتر مي شود و درنهايت، بيمار ناراحتي هاي کمتري متعاقب اعمال جراحي خواهد داشت. همچنين ترميم ناحيه جراحي با سرعت بيشتري رخ خواهد داد. در ضمن با ليزر قادر هستيم برش هايي بسيار ريز، دقيق و کنترل شده بدهيم. حتي مي توان زمان برش را در حد چند ميليونيوم ثانيه در ليزرهاي پالسي کاهش داد. اين مزيت ها به جراحان کمک مي کند، در جراحي هاي بافت هاي نرم دهاني، به ويژه اگر در حد ميکروسکوپي باشد، قدرت مانور بهتري داشته باشند. امکاني که هيچ چاقويي براي آنها مهيا نمي کند.از ديگر مزاياي استفاده از ليزر در جراحي هاي دهان در دسترس قرار دادن نواحي خاصي از لثه است كه به كمك فايبر ليزر بدون نياز به برشهاي عميق و نهايتا بخيه زدن ناحيه مورد جراحي در دسترس جراح دندانپزشك قرار مي گيرد.

آيا دقت عمل ليزر، زمان درمان را طولاني تر نمي کند؟

Dr Poursadegh

ليزرهايي که ٣تا ٤ سال پيش در اين زمينه به کار مي رفتند، کند بودند و سبب خستگي بيمار طي فرآيند درمان مي شدند اما با آمدن نسل جديد ليزرها، سرعت عمل دندان پزشکي که با ليزر کار مي کند،بسيار افزايش يافته است. البته اين سرعت بستگي به مهارت دندان پزشک دارد. در يک جمع بندي کلي بايد گفت که با قابليت هاي روش ليزر، عوارض احتمالي در محل عمل کمتر مي شود و بهبودي سريع تر انجام مي پذيرد. همچنين درمانگر با کنترل بيشتر و آسيب کمتري به هدف خود مي رسد و محيط كار استريل تري به علت وجود اين خاصيت ليزر در دسترس قرار مي گيرد.

جراحي دندان با ليزر درد ندارد؟

Dr Poursadegh

درد يک فاکتور چندعاملي است و در افراد مختلف، متاثر از عواملي مانند جنس، سن و شرايط روحي متفاوت است. اينکه گفته مي شود دندان پزشکي بدون درد، حداقل در حال حاضر اغراق آميز است و بهتر است چنين عنوان شود که بيمار حداقل در موارد خاص مانند ترميم و جراحي هاي خاص با ليزر دردي را متحمل نخواهد شد.

ليزر در دندان پزشکي بيشتر در تشخيص نقش دارد يا درمان؟

Dr Poursadegh

کاربردهاي ليزر در دندان پزشکي به ۳ گروه کلي تقسيم مي شوند.
اول، تشخيص است که در اين مرحله، ليزر به عنوان ابزار تشخيصي به کمک دندانپزشک مي آيد.
دوم، درمان است
و سوم، آثار شبه دارويي ليزرهاي کم توان يا کم شدت. در مرحله تشخيص، مهم ترين مزيت ليزر در تشخيص ساده پوسيدگي هاي دنداني در مراحل اوليه پوسيدگي است. در اين مرحله، ليزر به ما کمک مي کند تا با پديده «فلورسنت» که ناشي از تقابل يک ليزر «ديودي» و بافت دنداني است، نه تنها پوسيدگي را بهترتشخيص بدهيم، بلکه روند فعاليت آن را نيز دريابيم. و گاها از ترميم هاي بي مورد كه صرفا تغيير رنگ دنداني است اجتناب كنيم .مزيت ديگر اين است که قبل از آنکه مقدار زيادي از بافت هاي دنداني از بين برود، مي توان با روش هاي پيشگيري آن را کنترل کرد. در حقيقت، مي توان بيماران داراي ريسک بالاي پوسيدگي را جدا کرد و مورد توجه قرار داد. همچنين دوره هاي مراجعه براي درمان هاي دندان پزشکي را در زمان هاي کوتاه تري تعيين کرد و نتيجه گيري سريعتري را بدست آورد.

در کدام تخصص هاي دندان پزشکي بيشتر از ليزر استفاده مي شود؟

Dr Poursadegh

در حال حاضر، ليزرها در تمام تخصص هاي ۱۰ گانه دندان پزشکي در بسياري از امور حرفي براي گفتن دارند که از حوصله اين بحث خارج است. براي نمونه، در درمان ريشه دندان ضدعفوني کردن کانال دنداني به يک معضل اساسي براي متخصصان درمان ريشه دندان تبديل شده است که باز با بهره گيري از فناوري ليزر اين مشکل نيز تا حدودي حل شده است. همچنين در دندان پزشکي کودکان که نيازمند کنترل رفتاري خاص است، در بسياري از مراحل درماني مي توان از ليزر سود جست. بيشترين كاربرد ليزر امروزه در تهيه حفره جهت ترميم دندانهابدون نياز به بي حسي در اغلب موارد و جراحي هاي بافت نرم لثه با حداقل اسيب به بافت و بدون نياز به پانسمان و بخيه جراحي است.

ليزر در تشخيص سرطان هاي دهان، نقشي ندارد؟

Dr Poursadegh

تشخيص سرطان هاي ناحيه دهان و سر و گردن با استفاده از روش هاي جديدي است که به کمک تزريق يک ماده حساس به ليزر انجام مي شود. اين ماده حساس به نور است و مي توان به کمک تجمع اين ماده در سلول هاي سرطاني و بازتاب پرتوهاي فلورسنت از ضايعه اين قبيل سرطان ها را تشخيص داد. همچنين با تهيه هولوگرام هاي ليزري درمانگر قادر خواهد بود، نماهاي سه بعدي از ناهنجاري هاي فکي و دهاني را به تصوير بکشد. جراحي بافت نرم دهان شامل نمونه برداري، برداشتن ضايعات «تومورال»، برداشتن ضايعات استخواني و درماني مقطعي آن نيز از کاربردهاي ليزر است.

آيا ليزر براي بيماران ممكن است مضر باشد؟واساسا امكان آسيب ديدگي وجود دارد؟

Dr Poursadegh

در حال حاضر پروتكل هاي استفاده از ليزر به دارندگان دستگاهها آموزش داده مي شود كه رعايت انها مسلما به عهده خود دندانپزشك و درمانگر است . اينكه پرتو ليرز آسيب خاصي به بدن وارد كند صحيح نيست به اين دليل كه اين پرتو بسيار كنترل شده تر از پرتو هاي اشعه ايكس در داريوگرافي ها مي باشد و ضمنا طول موجي كه توليد اشعه ليزر در آن انجام مي شود به غير از حفاظت چشم كه توسط عينكهاي مخصوص مي باشد حفاظت خاص ديگري را طلب نمي كند